วันสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

มกราคม January 2565

กุมภาพันธ์ February 2565

มีนาคม March 2565

เมษายน April 2565

พฤษภาคม May 2565

มิถุนายน June 2565

กรกฎาคม July 2565

สิงหาคม August 2565

กันยายน September 2565

ตุลาคม October 2565

พฤศจิกายน November 2565

ธันวาคม December 2565