กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

ตึกจักรพิชัย ชั้น 3

69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512-13

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS , Airport Link ลงสถานีพญาไท

สายรถประจำทางที่ผ่าน สาย 29, 34, 54, 62, ปอ.36, ปอ.140

 

map dld