มกราคม 2566 

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

มีนาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

เมษายน 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี 
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

พฤษภาคม 2566

 • วันจันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงานแห่งชาติ 
 • วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล 

มิถุนายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

กรกฏาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช 

ธันวาคม 2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ 
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ 
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี