2564 08 09c 001

 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมผ่าน application : Zoom Meeting

การซักซ้อมความพร้อมสำหรับการนำเสนอในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยกำหนดการตรวจประเมินฯ และประเด็นในการนำเสนอ อาทิ วิดิโอนำเสนอภาพรวมของกรมปศุสัตว์ และผลงาน/ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ จำนวน 8 หน่วยงาน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้กำหนดให้วันตรวจรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบ application : Zoom Meeting แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย โทนสีฟ้า และเปลี่ยนฉากหลังเป็น DLD Government 4.0

ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ชั้น 1 ตึกอำนวยการ

 

 

 

Credit : ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี