16 09 59 06

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต และ นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้ารับรางวัลฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ