• ข้อมูลการให้บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 กพร. การให้บริการ 2566

หมายเหตุ : การให้บริการ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการของกรมปศุสัตว์ (ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

  • ข้อมูลการให้บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กพร. การให้บริการ 2565

 หมายเหตุ : การให้บริการ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการของกรมปศุสัตว์ (ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

  • ข้อมูลการให้บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

service manage64

หมายเหตุ : การให้บริการ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการของกรมปศุสัตว์ (ครั้ง)