สามารถดูรายละเอียด "คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559