สามารถดาว์นโหลด "เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1-2559" ได้ตามลิงค์ด้านล่าง